La importància del ‘naming’

La importància del ‘naming’

Si ens plantegem obrir un negoci, impulsar una nova marca, o posar nom a un producte hem de tenir present l’estratègia de brànding (AQUÍ) que acompanyarà el projecte. No ens podem permetre el luxe de no traçar, almenys, les principals línies d’acció (AQUÍ), que pivotaran sobre la nostra missió, visió i valors (AQUÍ).

Massa sovint, però, s’oblida l’impacte (positiu o negatiu) que s’acabarà associant al nom que acabem escollint i que, en definitiva, descriurà bona part de la identitat del negoci, marca o producte. Per tant, hem de tenir present que el nom ha de transmetre els nostres valors i identificar-se amb el missatge que volem donar a conèixer per tal que el nostre públic objectiu ens diferenciï de la competència i ens recordi.

El procés creatiu, indubtablement, ens ha de conduir a aconseguir un nom únic i que desprengui personalitat.

Quines són les característiques que ha de tenir un bon nom?

-Memorable
-Original
-Coherent
-Llegible
-Pronunciable
-Senzill i breu
-Representatiu
-Distintiu
-Unívoc

Si el nom que hem escollit engloba tots aquests elements, ens ajudarà a assolir l’èxit i ens acompanyarà durant tot el procés. Podem crear-lo jugant amb una paraula que ja existeixi o fins i tot ens en podem inventar una de nova, però també podem fer servir sigles i acrònims.