Definim la missió, la visió i els valors

Definim la missió, la visió i els valors

Les empreses (ja siguin petites, mitjanes, grans o de caràcter internacional) i les institucions públiques tenen la responsabilitat de formular un pla estratègic i de comunicació, que servirà de guia per al seu desplegament, desenvolupament i creixement. Sempre és millor fer aquest procés al principi, ja que es tracta de posar uns bons fonaments, que ens conduiran a assolir l’èxit.

En aquest procés, sovint, s’acostuma a oblidar definir de manera correcta la missió, la visió i els valors que, d’altra banda, és essencial si volem comunicar bé i d’acord amb el que volem transmetre, així com també assolir els nostres objectius, que poden ser molts i diversos: vendre més, fidelitzar el públic, millorar la nostra reputació, etc. D’això, de com definir els nostres objectius, en parlarem en una altra publicació.

La missió

La missió ha de definir qui som, quina és la nostra raó de ser, quin és el nostre objectiu. Ens hi mantindrem fidels en totes les decisions que prendrem perquè és una declaració de principis. La missió informa sobre què fa l’empresa o institució, quina és la seva activitat i com la desenvolupa. Cal que aporti una proposta de valor, defineixi el públic objectiu i que s’hi distingeixi el valor diferencial.

Per a definir la missió ens podem plantejar preguntes com: qui som? Què fem? Quin és el nostre públic objectiu? En què ens diferenciem de la competència? Quin és el nostre àmbit geogràfic?

La visió

La visió ha de reflectir allò que esperem aconseguir en un període de temps relativament curt és a dir, defineix qui volem arribar a ser en un futur. La visió ha de tenir un caràcter inspirador, motivador, entusiasta, però al mateix temps, ha de ser realista perquè defineix l’objectiu general que volem assolir.

Per a definir la visió ens podem plantejar preguntes com: què vull aconseguir? En quina posició vull estar al futur? Ampliaré l’horitzó de clients? Exploraré nous àmbits geogràfics?

Valors

Hem de definir quins són els principis ètics sobre els quals treballarem. Han de ser de caràcter irrenunciable i els hem de practicar de manera habitual, perquè són els que inspiren la nostra feina, són la nostra raó de ser i es mantenen coherents amb la nostra missió i visió, alhora que determinen la manera com ens relacionarem amb els nostres clients, proveïdors, stakeholders, etc. Es recomana definir 4 o 5 valors, ja que si en plantegem massa, ens podem dispersar i donar una imatge caòtica.

Per a definir els nostres valors ens podem plantejar preguntes com: com som? En què creiem?

Aquest exercici, el de definir la missió, la visió i els valors de qualsevol organisme és, potser, un dels més complexos de tot un pla estratègic i de comunicació, però si hi treballem a consciència els resultats seran excepcionals, perquè tindrem ben definida la nostra identitat i ens aplanarà el camí per assolir els nostres objectius.