La presència digital de les empreses

La presència digital de les empreses

Fa unes setmanes vam parlar de la importància de cuidar la reputació de la nostra marca (AQUÍ) per tal de generar complicitats, aliances i assolir un avantatge competitiu respecte la competència.

En un context en el qual les tecnologies de la informació i la comunicació dominen les nostres vides (per bé i per mal) les empreses necessiten impulsar la seva presència digital per visibilitzar-se i situar-se en una posició de lideratge al seu mercat, ja que això no només implicarà una major visibilitat, sinó assegurar-se vendes o atraure possibles col·laboradors i, com a resultat, una millora exponencial de la imatge de marca, que ha de fonamentar-se sobre l’autenticitat.

Ara bé, no podem construir una identitat digital que no tingui res a veure amb allò que desprèn la nostra imatge real. Al món online no es pot ser diferent al món offline i, per això, cal dotar de coherència totes les nostres accions i donar resposta a les expectatives que hem generat. En definitiva: no podem aparentar ser qui no som en realitat.

Anteriorment, ja hem parlat de la necessitat d’elaborar el nostre propi pla de comunicació (AQUÍ), que ha d’anar en línia amb l’estratègia empresarial. També és important doncs, desplegar una bona estratègia social media, que ens permetrà identificar on és el nostre públic objectiu i treballar per a fidelitzar-lo.

És evident, doncs, que hem de ser presents a les xarxes socials, però sabem en quines? No és qüestió de quantitat sinó de qualitat. Hem d’escollir on destinarem els nostres esforços i seleccionar la que millor respondrà a les nostres necessitats (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok). També haurem de preparar el contingut i la temàtica, el to que utilitzarem i, sobretot, definir un calendari de publicacions. També hem de posicionar-nos a internet amb una pàgina web que defineixi correctament els nostres serveis o productes.

Les empreses que treballen correctament la seva presència digital i que no improvisen, tenen un tros de camí guanyat, ja que les xarxes socials són el canal més directe per connectar amb els clients.