Empresa i mitjans de comunicació, una relació que cal cuidar

Empresa i mitjans de comunicació, una relació que cal cuidar

Els mitjans de comunicació tenen les seves rutines de treball i solen necessitar interlocutors vàlids als quals adreçar-se per obtenir la informació que cerquen. Mantenir-hi una relació fluïda és essencial per a qualsevol empresa, organisme o institució que vulgui captar la seva atenció i obtenir-hi un protagonisme positiu. I aquí és on entra en joc el gabinet de comunicació intern o extern.

Els gabinets de comunicació o de premsa o de relació amb els mitjans, perquè les denominacions són variades, són uns organismes interns o externs a l’empresa o institució que s’encarreguen de gestionar totes les sol·licituds d’informació dels mitjans de comunicació, així com de realitzar accions encaminades a difondre determinats missatges que interessa fer arribar a la ciutadania.

La gestió de la comunicació amb la premsa pot estar integrada o bé en el departament de comunicació d’una empresa o institució, que té moltes altres tasques de comunicació externa i interna, o bé en un departament específic i exclusiu de relació amb la premsa. Tot dependrà de les dimensions de la institució o l’empresa. Les pimes no solen disposar d’aquesta mena d’unitats especialitzades integrades i, per tant, confien la tasca a un gabinet extern contractat.

En qualsevol cas, de cara als mateixos mitjans, és necessari que aquest departament existeixi i que qualsevol organització, institució, partit polític, grup social o empresa compti amb un equip humà dedicat a gestionar-ne la comunicació de premsa. Els mitjans sovint treballen a contrarellotge i els cal tenir un referent que doni respostes ràpides i precises. Ho agraeixen i acaba sent un punt a favor de la mateixa empresa o institució.

L’equip humà que gestiona les sol·licituds dels mitjans de comunicació ha d’estar format per un grup de periodistes i comunicadors capaços de desenvolupar diferents estratègies amb la finalitat d’aconseguir el major nombre d’impactes positius en premsa, ràdio, televisió o mitjans digitals. Cal donar-los servei i cal ser proactius captant el seu interès generant informacions novedoses, transcendents o singulars.

Els gabinets de comunicació són, per tant, el nexe d’unió entre l’organització i els mitjans, i constitueixen la peça clau en l’estratègia de comunicació empresarial o institucional. Es valdran de les notes de premsa, els comunicats de premsa, els dossiers de premsa, les rodes de premsa i altres canals per assolir els objectius marcats. En definitiva, cal deixar la comunicació en mans dels professionals.