Els prescriptors de marca, els nostres millors aliats

Els prescriptors de marca, els nostres millors aliats

Un prescriptor o ambaixador de marca és la persona que té la capacitat d’influir positivament en un determinat públic i, per tant, és un aliat estratègic imprescindible per a les marques que volen millorar la seva reputació.

Aquestes persones contribueixen a conferir visibilitat a les marques i, en conseqüència, a influir en la presa de decisions de compra dels clients. Estan familiaritzades amb la marca, s’hi senten identificades i estan disposades a parlar-ne públicament perquè en són entusiastes i estan fidelitzades. A més, la seva opinió és considerada fiable quan valoren un producte o servei entre la seva comunitat i contribueixen a augmentar la confiança dels clients cap a les empreses amb les seves recomanacions.

Els prescriptors o ambaixadors de marca també poden ajudar les empreses a posicionar-se i diferenciar-se de la competència i a connectar amb el públic objectiu d’una manera més directa, perquè les seves recomanacions són més creïbles per als consumidors, alhora que humanitzen la marca.

D’aquesta manera, els prescirptors o ambaixadors de marca es diferencien dels influenciadors, que aixequen suspicàcies per les contrapartides que poden demanar i que posen en dubte la seva ètica professional o la sinceritat de les seves recomanacions.

Per això, cada cop més, prenen més rellevància les campanyes amb microinfluenciadors. Són persones que potser no arriben a grans audiències, però que tenen una gran influència sobre petites comunitats (fidels a les seves opinions) i gaudeixen d’un prestigi que els genera més compromís perquè són propers i sincers amb les seves intervencions.

Un estudi de Binfluencer demostra que els influenciadors entre 3.000 i 10.000 seguidors obtenen un compromís de 8,21;  els que tenen més de 50.000 seguidors redueixen el compromís fins al 4; mentre que és molt menor entre els que superen els 10 milions de seguidors.

Precisament, l’any 2019, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va impulsar la campanya #ICSfluencers a Twitter, una iniciativa que oferia dos testimonis setmanals que explicaven el funcionament de la salut pública catalana, donant veu als professionals i també a la ciutadania.

Aquesta campanya, precisament, va posar de manifest, entre altres elements, que els treballadors d’una empresa o organització poden ser bons ambaixadors de marca. En parlarem més endavant.