Els beneficis de treballar la comunicació interna de les organitzacions

Els beneficis de treballar la comunicació interna de les organitzacions

La comunicació interna és fonamental per a implicar en els objectius de l’organització tots els membres que en formen part, des de càrrecs directius i gerents, fins a tècnics i la resta de treballadors, per tal d’assolir l’èxit de manera més ràpida i eficaç.

Al contrari del que s’acostuma a pensar, si millorem la comunicació interna aconseguirem cohesionar els equips de treball, generarem un ambient de confiança i de confort, reforçarem el compromís de l’equip amb l’empresa i crearem un sentiment de pertinença i implicació que ens permetrà projectar l’organització de manera externa amb l’ajuda dels mateixos treballadors, al mateix temps que evitarem o rebaixarem el nivell de conflicte o de malentesos, així com l’absentisme i la fuga de talent.

Sempre que vulguem treballar la comunicació interna caldrà que tinguem en compte diferents elements comunicatius, com els de caràcter laboral, però sense oblidar la vessant emocional, per saber si els treballadors estan sotmesos a alts nivells d’estrès, la seva satisfacció o el seu nivell de motivació en relació al lloc de treball que ocupen.

Com podem millorar la comunicació interna de la nostra organització? Primer, hem de tenir la voluntat d’actuar. La comunicació ha de ser plural i multidireccional: els responsables d’equips han d’informar amb l’objectiu que els treballadors coneguin els valors de l’empresa, però també l’estratègia i els objectius. Així mateix, també han d’involucrar els equips en el projecte per tal que sentin que formen part d’un projecte comú. Però els treballadors també han de poder expressar les seves opinions i inquietuds i ser escoltats des de la seva experiència i especialització, perquè sovint, són els que millor saben com evoluciona l’empresa.

Exemples d’accions que poden facilitar la comunicació interna de manera àgil i efectiva:

1. Reunions formals periòdiques per a reforçar les relacions interpersonals entre diferents càrrecs jeràrquics i entre persones del mateix nivell laboral.

2. Creació d’un butlletí informatiu intern.

3. Correus electrònics.

4. Trobades informals de caràcter periòdic.

5. Creació d’una intranet.

6. Enquestes.

7. Bústia de suggeriments.

D’aquesta manera, aconseguirem transmetre la nostra filosofia corporativa al mateix temps que, aquest diàleg intern, tindrà un impacte positiu de manera externa, afavorint les relacions amb els clients i augmentant el nivell de competitivitat.

Per aquest motiu, si els treballadors se senten identificats amb la nostra organització, es podran convertir, a més, amb els millors prescriptors de marca (en vam parlar fa uns dies, AQUÍ), ja que seran testimonis directes del seu bon funcionament i gestió.

*Cal evitar comunicar-se amb els treballadors en hores fora de la jornada laboral i l’intrusisme en telèfons i altres plataformes de caràcter personal.

*També es pot optar per a potenciar la formació, per tal que els equips de treball se sentin integrats i valorats, ja que si es promouen jornades formatives, entendran que poden evolucionar professionalment dins de l’organització perquè se’ls donen les eines necessàries.

*Cal sotmetre l’organització a un procés d’autodiagnosi per a detectar quines seran les eines comunicatives que encaixaran millor.