5 avantatges del màrqueting de guerrilla

5 avantatges del màrqueting de guerrilla

El màrqueting de guerrilla és una estratègia publicitària que recorre a tècniques poc usuals o convencionals per aconseguir la màxima difusió d’una marca o producte a partir d’una inversió econòmica mínima, però que a més, generi un fort impacte sobre el públic al qual es dirigeix l’acció que, a més, ha de basar-se en el factor sorpresa.

D’aquesta manera, el màrqueting de guerrilla és ideal per les empreses que no disposen de grans recursos econòmics, però que volen resultats immediats i impactants, en una època que els consumidors estem saturats de publicitat. No obstant, també hi recorren empreses que tenen grans recursos.

Per impulsar una campanya publicitària basada en el màrqueting de guerrilla, que ha de constar d’accions puntuals, fan falta grans dosis de creativitat i d’humor, alhora que l’ús de mètodes poc convencionals. És important generar accions que transmetin una gran capacitat imaginativa.

-Què ens aporta el màrqueting de guerrilla?

1) Aconseguir els objectius a curt termini i amb una inversió mínima

2) Contribueix a donar a conèixer i posicionar la marca o producte

3) Transmet la faceta creativa de la marca, en millora la imatge

4) Connecta amb l’audiència i genera un vincle emocional

5) El missatge arriba a un major nombre de persones perquè el seu contingut s’acostuma a tornar viral

-Quins tipus de màrqueting de guerrilla hi ha?

-Viral: són accions dirigides a l’àmbit digital i pensades perquè els usuaris comparteixin el contingut.

-Experiencial: pretenen que el públic participi activament de l’acció.

-Ambiental: consisteix en instal·lacions que ocupen l’espai públic amb la intenció que les persones interactuïn, com per exemple, fent-se fotos.

-Performance: es tracta d’una posada en escena en la qual un grup de persones surt inesperadament a fer una acció.

-Com fer una campanya de màrqueting de guerrilla?

Per portar a terme una campanya de màrqueting de guerrilla fa falta conèixer el públic objectiu, conèixer quins són els canals i mitjans que utilitza per tal d’entrar-hi en contacte i definir els objectius a partir d’una meta global. Un cop s’hagi executat, caldrà calcular el retorn de la inversió monitorant l’acció.

*El màrqueting de guerrilla va començar a utilitzar-se els anys 80. Jay Conrad Levinson va inspirar-se en estratègies militars de grups combatents que recorren a atacs a petita escala contra un enemic més gran, sovint un govern, per tal de desgastar-lo i debilitar-lo.

Exemples